60 min

Svidník

Sovietských hrdinov 200, Svidník
Settlement

Okresné mesto na severovýchode Slovenska, ktoré je administratívnym, hospodárskym, kultúrnym, rekreačným a športovým centrom regiónu. Má významnú polohu na ceste Vyšný Komárnik - Barwinek (najväčší priechod zo Slovenskej republiky do Poľska), má tiež strategické umiestnenie na ceste Via Carpatia. S mestom Svidník sa historicky spájajú obe svetové vojny, ktoré mali veľký vplyv na vývoj územia. V kultúrnej oblasti sa môže pýšiť dvoma múzeami: Vojenským historickým múzeom a SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry Svidník, ku ktorému patrí aj Skanzen - expozícia v prírode a Galéria Dezidera Millyho. V meste sídli aj Štátny okresný archív s cennými fondmi a dokumentmi z obdobia 1918-1990. Svidník má dva gréckokatolícke chrámy.

Add to the plan Show detail
30 min

Giraltovce

Duklianska 75, Giraltovce
Settlement

Obec sa rozpriestera v južnej časti Nízkych Beskýd, na sútoku riek Topľa a Radomka. Radomka, tečúca bezprostredne do Giraltoviec, vytvorila terénny prielom (zárez), ktorého prevýšenie od hladiny po najvyšší vrch je okolo 80 m.n.m. Územie patrí do oblasti Nízke Beskydy v provincií Východné Karpaty. Východná časť povrchu terénu okolia mesta je mierne členitá a vytvára malebnú pahorkatinu. V 18. storočí tu spravovali svoje majetky Krasnecovci, Podhorányiovci a Szirmayiovci. V tomto období bola v obci založená manufaktúra na výrobu fajansy a tehelňa na výrobu tehliarskych výrobkov. Napriek tejto skutočnosti mala obec výrazne poľnohospodársky charakter aj v nasledujúcom storočí.

Add to the plan Show detail
60 min

Military Museum

Bardejovská 14, Svidník
Culture

Múzejné je súčasťou Vojenského historického múzea so sídlom v Piešťanoch. Svojou činnosťou nadväzuje na tradície Dukelského múzea, ktoré vzniklo v roku 1965. Priestory múzejného oddelenia boli slávnostne sprístupnené 4.10.1969, pri príležitosti osláv 25. výročia Karpatsko-duklianskej operácie. V objekte múzejného oddelenia sú expozičné, depozitárne a administratívne priestory. Múzejné oddelenie sa špecializuje na dokumentáciu vojenských dejín Slovenska bezprostredne pred a počas 1. svetovej vojny vo Východných Karpatoch, medzivojnového obdobia a obdobia 2. svetovej vojny s akcentom na priebeh Karpatsko-duklianskej operácie, partizánske hnutie a oslobodzovanie územia Slovenska v rokoch 1944 – 1945. Zaujímavosťou je, že budova, v ktorej sa nachádza Centrálna expozícia Múzejného oddelenia vo Svidníku svojim tvarom symbolicky pripomína protitankovú mínu.

Add to the plan Show detail
60 min

Memorial of the Czech-Slovak Army Corps

Vyšný Komárnik
Culture

Pamätník sa nachádza v katastrálnom území obce Vyšný Komárnik. Jeho vybudovaním v priestore bojov vláda Česko-Slovenskej republiky vzdala hold padlým vojakom 1. česko-slovenského armádneho zboru. Pamätník bol postavený v roku 1949 a jeho autorom je Ing. architekt Josef Grus. Pri pamätníku leží vojenské pohrebisko – cintorín, na ktorom je pochovaných 565 príslušníkov zboru. Pamätník tvorí vysoký pylón a kolumbárium. Uzatvára južnú stranu cintorína a spolu s obradnou sieňou je vysoký 28 m. Svojím tvarom pylón symbolicky znázorňuje úder oslobodzovacích vojsk do nepriateľskej obrany na poľsko-československom pomedzí.

Add to the plan Show detail
60 min

Dukla lookout tower

Vyšný Komárnik
Culture
Nature

V priestore Duklianskeho priesmyku na slovensko-poľských hraniciach sa nachádza vyhliadková veža, z ktorej môže návštevník vidieť široký priestor slovenského a poľského územia – dejiska bojov počas Karpatsko-duklianskej operácie. Veža bola sprístupnená verejnosti v roku 1974 pri príležitosti 30.výročia bojov o Duklu. Je vysoká 49 m a bola postavená na mieste pôvodnej drevenej vyhliadkovej veže z roku 1959 v blízkosti dočasnej pozorovateľne veliteľa 1.čs. armádneho zboru. Interiér veže vhodne dopĺňajú umelecké diela: akad. sochára A. Račka, akad. sochára J. Koreňa a akad. sochára J. Kulicha. Vo vyhliadkovej veži je umiestnený "Plán úderu Červenej armády cez Karpaty na priamu pomoc SNP" a "Situačná mapa v priestore Duklianskeho priesmyku od 30.9. do 5.11.1944".

Add to the plan Show detail
30 min

II. Monument to the Soviet army

Bardejovská, Svidník
Culture

Pamätník sa nachádza v tesnej blízkosti areálu Múzejného oddelenia Vojenského historického múzea vo Svidníku. Bol odhalený 3. októbra 1954 pri príležitosti osláv 10. výročia Karpatsko-duklianskej operácie, pričom od 27. februára 1961 je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky Dukelské bojisko. Pylón pamätníka je vysoký 37 metrov a päťramenná hviezda na jeho vrchole dosahuje výšku 3,5 metra. Pred samotným pamätníkom je umiestnená štvormetrová bronzová socha sovietskeho seržanta, ktorý vzdáva hold padlým spolubojovníkom. Komplex pamätníka dotvárajú symbolické hroby padlých príslušníkov sovietskej pechoty, tankistov, delostrelcov a letcov. Súčasťou pamätníka je vojnový cintorín, ktorý tvoria štyri masové hroby. V hroboch je pochovaných vyše 9000 sovietskych vojakov, ktorí zahynuli v priebehu Karpatsko-duklianskej operácie a pri bojoch o severovýchodné Slovensko.

Add to the plan Show detail
60 min

Museum of Ukrainian Culture

Centrálna 7, Svidník
Culture

Toto múzeum je národnostnou inštitúciou, ktorej poslaním je dokumentovať základné etapy kultúrno – historického, politického a sociálneho vývoja tohto obyvateľstva od najstarších čias po súčasnosť. Vzniklo v roku 1956 v Prešove a vo Svidníku sídli od roku 1964. V roku 2020 bolo múzeum zlúčené so Slovenským národným múzeom ešte pod názvom Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry. Od roku 2007 sa premenovalo na Múzeum ukrajinskej kultúry, pričom má tri expozície: Hlavná kultúrno-historická expozícia, Národopisná expozícia v prírode – skanzen a Umelecko-historická expozícia – Galéria Dezidera Millyho. Múzeum spolupracuje na riešení syntetizujúcich prác a mnohých medzinárodných projektov, predovšetkým v oblasti bádania tradičnej ľudovej kultúry v Karpatoch a priľahlých oblastiach.

Add to the plan Show detail
60 min

Dolina Śmierci

Kružlová
Nature

Toto pomenovanie označuje územie v údolí potoka Kapišovka, rozprestierajúce sa medzi deviatimi obcami v okrese Svidník. V tomto priestore sa v čase druhej svetovej vojny, v období od 21. do 27. októbra 1944 odohrali ťažké boje, ktoré boli súčasťou karpatsko–duklianskej operácie. Boje priamo zasiahli obce Dlhoňa, Dobroslava, Havranec, Kapišová, Kružlová, Nižná Pisaná, Svidnička, Vápeník a Vyšná Pisaná. Vojaci toto údolie začali volať Údolím smrti. Medzi Nižnou Pisanou a Kapišovou boli zničené tanky sovietskej 12. tankovej brigády, ktoré zostali ponechané na miestach, kde ich zasiahli nepriateľské protitankové zbrane. 8 tankov T-34/85 sa takto stali mementom týchto ťažkých bojov.

Add to the plan Show detail
15 min

Roztoky Observatory

Roztoky
Neutral

Nenápadná dedinka na severovýchodnom Slovensku, 17 km západne od mesta Svidník má jednu zvláštnosť, ktorú nevlastní každá dedina na Slovensku. Nachádza sa tu v objatí nádhernej prírody, ktorej významnú časť tvoria husté, listnaté lesy a veľké množstvo lúk, okresná hvezdáreň. Dôvodom jej umiestnenia je fakt, že dedinka má najtmavšiu oblohou v strednej Európe a to bez svetelného smogu. Vysunuté astronomické pracovisko Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku v súčasnosti ponúka exkurzie, prednášky, pozorovanie pre verejnosť a školy, odborné pozorovania Slnka a iných objektov, organizovanie odborných aj školských expedícií. Hvezdáreň Roztoky takisto zabezpečuje metodickú činnosť pre školy a amatérskych astronómov, organizuje okresné kolá astronomických súťaži.

Add to the plan Show detail
60 min

Aquaruthenia

Bardejovská 37, Svidník
Neutral

Celoročný areál s parametrami aquaparku ponúka široké možnosti na trávenie voľného času po celý rok. Na letnom kúpalisku sú k dispozícii dva plavecké bazény, 50 a 25-metrový, bazén s umelými vlnami, krytý s vodnými atrakciami a tri detské bazény. V areáli bývalej plavárne ponúka Aquaruthenia celoročne aquapark s 25-metrovým relaxačným bazénom s vírivkami a jacuzzi. K dispozícii je takisto welleness, 5 sáun, masáže, bazény s teplotou vody 32 °C – 36 °C, Kneippova vodná cesta i soľná jaskyňa – Inhalatórium, ktorá má blahodárny vplyv na organizmus – či kemping priľahlý k letnému areálu kúpaliska. Súčasťou areálu je kaviareň, parkovanie a rovnako aj wifi je zdarma.

Add to the plan Show detail