60 min

Valkov – Tišava

Bžany 249, Bžany
Nature

Táto rekreačná oblasť leží pri vodnej nádrži Domaša asi 19 km južne od mesta Stropkov (severovýchodné Slovensko). Valkov je jednou z najkrajších, najudržiavanejších a najnavštevovanejších rekreačných oblastí. Asi 1,5 km od centra Valkova sa v zátoke na Tíšave nachádza novovybudovaná piesočnato-trávnatá pláž. Vstup do vody je veľmi mierny. Pláž je obzvlášť vhodná pre rodiny s malými deťmi. Súčasťou areálu sú detské ihriská, ihrisko plážového volejbalu, sprchy, bufet, či požičovňa malých vodných plavidiel (okrem lodiek a vodných bicyklov je tu aj možnosť prenajatia jachty). Je tu vybudovaný autokemping, stanová základňa, potraviny, občerstvenie, voda, WC, požičovňa športových potrieb a pri areáli veľké parkovisko.

Add to the plan Show detail
60 min

Stropkov

Hlavná 38, Stropkov
Settlement

Toto okresné mesto leží na križovatke ciest do Medzilaboriec a k hraničnému prechodu Vyšný Komárnik. Mesto Stropkov sa nachádza v severnej časti východného Slovenska, v údolí rieky Ondavy, v tzv. Stropkovskej brázde. Je súčasťou Nízkych Beskýd - Ondavskej vrchoviny. Leží v nadmorskej výške 202 m.n.m., na ľavom brehu rieky Ondava, do ktorej sa v severnej časti mesta vlieva Chotčianka. Tá tvorí prirodzenú hranicu medzi Zemplínom na ľavom brehu a Šarišom na pravom brehu. Na severe mesta sa nachádza stropkovský rybník. V západnej časti mesta Bokši sa nachádzajú dva bokšanské rybníky. Vodná nádrž Domaša je od mesta vzdialená cca 15 km.

Add to the plan Show detail
0 min

ZOO park

Hlavná 48, Stropkov
Nature

Areál Parku zvierat v Stropkove je situovaný na východe Slovenska v centre mesta Stropkov na hlavnom ťahu medzi Ukrajinou a Požskom. Vznikol v roku 1984, keď sa z iniciatívy detí a rodičov začalo s výstavbou Stanice mladých prírodovedcov pri Dome pionierov a mládeže. Tá sa neskôr premenovala na zoopark. V súčasnosti je táto malá zoo so svojou vežkou ponukou jedinou svojho druhu na Slovenku. Nielenže predstavuje množstvo zvierat v 40 voliérach, ale plní aj ochranu genofondu našej planéty. Areál je pre potešenie malých návštevníkov dotvorený atypickými detskými zariadeniami, rozprávkovým bufetom Červená čiapočka, či kontaktnou ZOO s možnosťou kŕmenia zvierat.

Add to the plan Show detail
30 min

Manor house with museum and gallery activities

Zámocká 3, Stropkov
Culture

Je profánnym pozostatkom niekdajšieho Stropkovského hradu, z ktorého sa zachovala tiež sakrálna stavba, súčasný farský kostol, Sanktuárium Košického arcibiskupstva. Stredoveký hrad postavili v 15. storočí vtedajší majitelia mestečka Peréňovci, ale rozkvet zažil až za ďalších vlastníkov. Kaštieľ je majetkom mesta Stropkov a je tu situovaná múzejná a galerijná výstavná činnosť, ktorá patrí do organizačnej štruktúry Krajského múzea v Prešove. V pôvodných podkrovných priestoroch určených na múzejné účely je stála výstava výtvarných diel Františka Veselého, výstava krojovaných bábik z celého sveta a časové výstavy podľa aktuálnej ponuky.

Add to the plan Show detail
15 min

Monument and museum of the Tokaj tragedy

Tokajík
Culture

Tokajícka tragédia alebo masaker v Tokajíku bol masaker, ktorý sa udial 19. a 20. novembra 1944 v katastrálnom území obce Tokajík, ako odvetná akcia nemeckých jednotiek za pomoc miestneho obyvateľstva partizánom. 19. novembra najprv nemecké jednotky sústredili mužov z obce pri miestnom kostole a odviedli ich severne od obce, kde ich postrieľali. Oproti Múzeu Tokajíckej tragédie sa nachádza pamätník venovaný obetiam - "Návrat do vyvraždenej obce". Autorom bol akademický sochár Fraňo Gibala, ktorý svojím dielom vyjadruje dramatický výjav, keď ženy a matky našli svojich mužov a synov povraždených.

Add to the plan Show detail
30 min

Buková hôrka catholic church

Buková hôrka
Culture

Historia klasztoru sięga 1742 roku, ale jego korzenie są starsze o kilkadziesiąt lat. Pierwotnie na miejscu późniejszego klasztoru stała zaniedbana kaplica, którą przez pewien czas opiekował się pustelnik Arzén, zwany Bosák, mieszkający w lokalu do niej przylegającym. Po jego śmierci obiekt ten rozbudowano, tworząc klasztor. Na wschód od tej budowli stał kamienny kościół, na którym odnotowano rok 1683. Jest to jedno z najpopularniejszych i najczęściej odwiedzanych miejsc pielgrzymkowych grekokatolików na Słowacji. Ścieżka prowadzi do świątyni z 1792 roku, umieszczonej na szczycie góry, wzdłuż której znajdują się przystanki Drogi Krzyżowej.

Add to the plan Show detail
30 min

Greek Catholic Church of St. Paraskieva

Potoky 14
Culture

Chrám pochádzajúci z roku 1705 je trojpriestorová stavba v tvare kríža s priečnou loďou stojaca na vysokej kamennej podmurovke. K jej charakteristickému vzhľadu patria tri nerovnako vysoké kupoly zakončené vežami s baňami. Priestor chrámu je ohradený plotom. Vnútri areálu sa nachádza cintorín. Cerkev bola stavebne upravovaná v roku 1880 a napokon v roku 1932 kedy boli k objektu pripojené dve bočné kaplnky, ktoré mu dali súčasný vzhľad. Najvzácnejšou pamiatkou vnútorného vybavenia je reštaurovaný ikonostas z 18. storočia, na ktorom sú zachytené výjavy z Nového zákona. Tento chrám je súčasťou súboru východoslovenských drevených chrámov zapísaných do zoznamu národných kultúrnych pamiatok.

Add to the plan Show detail
60 min

Baňa hill

Baňa
Nature

K turistickým cieľom v okolí Stropkova patrí nevýrazný pieskovcový vrch Baňa vypínajúci sa nad obcou rovnakého mena v pohorí Nízke Beskydy (podcelok Ondavská vrchovina). V nižších polohách vrchu sa striedajú listnaté lesy s poľami, na vrchole obklopenom brezovým hájom sa nachádza telekomunikačná veža. Z vrcholu Bane, hoc leží v pomerne malej nadmorskej výške (526 m.n.m.), sa naskytajú nečakane pekné a ďaleké výhľady. Možno odtiaľto pozorovať nielen okolité obce, ale aj mesto Svidník, Duklu, Slanské vrchy, pohorie Čergov, Laboreckú vrchovinu či hrebeň Vihorlatských vrchov. Za dobrej viditeľnosti v diaľke vidieť aj časť Vysokých Tatier. Na vrch Baňa vedie viacero značkovaných turistických chodníkov, tá najkratšia z obce Baňa.

Add to the plan Show detail