100 min

Pieniny National Park

Pieninský národný park
Nature

Nachádza sa v severnej časti Slovenska pozdĺž štátnej hranice s Poľskom. Najzápadnejší bod územia je západne od obce Osturňa na hlavnom chrbte Spišskej Magury. Najvýchodnejší bod je medzi obcami Stráňany a Kamienka. Severnú hranicu územia tvorí štátna hranica s Poľskom a na juhu hrebeň Spišskej Magury. Na území národného parku sa nachádzajú národné prírodné rezervácie: Prielom Dunajca, Prielom Lesnického potoka a Haligovské skaly. Dominantnou riekou celého územia je rieka Dunajec po ktorej sa dá plaviť na pltiach. Sú tu bohaté historické a umelecké pamiatky a svojrázny folklór.

Add to the plan Show detail
30 min

Spa Vyšné Ružbachy

Vyšné Ružbachy 48, Vyšné Ružbachy
Neutral

V týchto kúpeľoch sa nachádzajú prírodné liečivé minerálne pramene, ktoré sú vhodné na liečenie srdcovo-cievnych a nervových ochorení. Zvláštnosťou kúpeľov je liečivé žriedlo „kráter“, ktorý vznikol prepadnutím travertínových kôp. Tento tzv. ružbašský kráter, má priemer 20 m a je hlboký 3m a je považovaný za najväčšie travertínové jazero nielen na Slovensku, ale aj v celej strednej Európe. Od roku 1967 je chráneným prírodným výtvorom. Z hlavného prameňa Izabela sa napĺňa aj letné kúpalisko a vnútorný krytý termálny bazén v Grand hoteli Strand. V kúpeľnom areáli sa, okrem kúpeľných domov, nachádza aj budova Balneoterapie s rehabilitačným a masážnym bazénom, fitness a telocvičňou.

Add to the plan Show detail
45 min

Červený Kláštor

Červený Kláštor
Settlement

Obec leží na sútoku rieky Dunajec s potokom Lipník na štátnej hranici s Poľskom, severovýchodne od Vysokých Tatier v regióne, ktorý miestni obyvatelia nazývajú Zamagurie. Obcou prechádza hranica Pieninského národného parku a tvorí vstupnú bránu do národnej prírodnej rezervácie - Prielom Dunajca. Je prirodzeným centrom cestovného ruchu v Zamagurí. Dejiny obce sú zviazané s kláštorom, ktorý v roku 1319 založil magister Kakaš Berzevici, dedič a v tom čase majiteľ takmer všetkých majetkov na severozápadnom Spiši. Kláštor bol sídlom kartuziánov a v rokoch 1704 - 1782 tu sídlila rehoľa kamaldulov. V rokoch 1956 - 1966 štát zabezpečil obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky a kláštor sprístupnil verejnosti. Červený kláštor pri obci Červený Kláštor bol obývaný mníchmi rádu kartuziánskeho a kamaldulského.

Add to the plan Show detail
60 min

Červený Kláštor

Červený Kláštor
Culture

Kláštor je majetkom vo vlastníctve Slovenskej republiky. Kláštora kartuziánov v obci Červený Kláštor a v sídelnom regióne Horného Spiša - Zamaguria Drevená sakrálna architektúra v strednej Európe - výstava prezentuje výnimočnú drevenú sakrálnu architektúru objektov zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Zachytáva aj 8 slovenských drevených kostolov, ktoré boli v roku 2008 zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. 25 rokov reštaurátorského ateliéru v Levoči - výstava ponúka viaceré fragmenty zo štvrťstoročnej tvorivej práce reštaurátorov pôsobiacich v rámci levočského reštaurátorského ateliéru ako organizačnej zložky Pamiatkového úradu SR Bratislava.

Add to the plan Show detail
60 min

Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa
Settlement

Mesto ležiace v severovýchodnej časti Slovenska, v Prešovskom kraji, v západnej časti Ľubovnianskej kotliny. Mesto sa skladá z dvoch mestských častí – Podsadek a Stará Ľubovňa. Mesto sa nachádza na severnom Slovensku, v regióne horného Spiša, v blízkosti hraníc s Poľskom. Pamiatky: Ľubovniansky hrad – zachovaný hrad z 13. storočia. V 16. – 17. storočí prestavaný. Dnes v ňom sídli vlastivedné múzeum.kostol sv. Mikuláša – v centre mesta, kostol sv. Petra a Pavla a kostol sv. Jozefa, V Starej Ľubovni je park na Námestí sv. Mikuláša v centre mesta okolo fontány, je to obľúbené oddychové miesto. Vyhľadávaná akcia v meste Stará Ľubovňa je jarmok, ktorý sa teší veľkej popularite už veľa rokov.

Add to the plan Show detail
30 min

Podolínec

Podolínec
Settlement

Mesto ležiace v severnej časti Popradskej kotliny, približne v polovici cesty medzi Kežmarkom a Starou Ľubovňou. Medzi pamiatky patrí: rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie z roku 1298, mestský hrad - Ratúš z roku 1409, mestské opevnenie z roku 1292, spišská renesančná zvonica z roku 1659, kostol s rotundou sv. Anny (metercie) z prvej polovice 13. storočia na cintoríne, kostol sv. Stanislava a kláštor piaristov z roku 1642 a kaplnka sv. Jána Nepomuckého z roku 1792. Mestská pamiatková rezervácia s historickým námestím, mestské hradby, piaristický kláštor s kostolom. To všetko je súčasťou nádhernej siluety mestečka Podolínec. Podtatranské mesto Podolínec je z historického hľadiska jedno z najkrajších stredoeurópskych miest.

Add to the plan Show detail
60 min

Plaveč Castle

Plaveč
Nature

Názov hradu Plaveč je odvodený pravdepodobne od kmeňa Plavcov (Polovcov), ktorých uhorskí králi usadzovali v 11. – 12. storočí na pohraničnom území za účelom obrany hraníc. Viacerí majitelia postupne hrad prestavali. V 18. storočí hrad stratil vojenský význam. Poslednými obyvateľmi hradu boli ešte v 19. storočí Paloszayovci. Kvôli narušenej statike hradu sa však presťahovali do kaštieľa pri Plavči. V roku 1856 objekt vyhorel a odvtedy bol v ruinách. Z hradu sa zachovali zvyšky juhovýchodného muriva s kruhovou baštou a niekoľko múrov bývalej obytnej časti.

Add to the plan Show detail
60 min

Nestville park

Hniezdne
Culture

Expozícia Nestville Park je projektom v rámci oživenia turistického ruchu severného Spiša. Cieľom je znázorniť a priblížiť návštevníkom históriu, tradičné remeslá, výnimočnú zručnosť ľudí žijúcich na tomto území a náradie, ktoré sa používalo v jednotlivých časových obdobiach. Názov Nestville Park vznikol spojením slov NEST a VILLE, pričom, „NEST“ znamená hniezdo a „VILLE“ v preklade znamená obec, čiže v plnom preklade Hniezdne. Malebná dedinka Hniezdne sa nachádza len 5 km západne od Starej Ľubovne a v minulosti bola najmenším kráľovským mestom Uhorska. Popri ochutnávke prvej slovenskej whisky je možné oboznámiť sa s historickými liehovarnickými remeslami, skladmi zrenia whisky. Súčasťou je taktiež aj najväčší vyrezávaný drevený obraz v Európe.

Add to the plan Show detail
30 min

Ľubovňa spa

Nová Ľubovňa
Nature
Settlement

Ľubovnianske kúpele sa nachádzajú v Spišsko – Šarišskom medzihorí v podcelku Hromovec v údolí potoka Ľubovnianka. Miestna časť je juhovýchodne vzdialená od obce Nová Ľubovňa. V tejto obci sa nachádza gotický kostol s barokovou výzdobou, ktorý môžu návštevníci kúpeľov počas svojho voľného času navštíviť. V areáli Ľubovnianskych kúpeľov sú jedinečné svahy kúpeľného parku, na ktorých sa nachádzajú vzácne druhy borovíc, bielych jedlí, 200 – ročné buky a duby. Cez tento park prechádza aj náučný chodník popri 5 minerálnych prameňoch : Andrej, Emília, Alfréd, Mária a Nový prameň. História Ľubovnianskych kúpeľov nie je veľmi bohatá. Vznikli v polovici 19. storočia.. V roku 1870 dal Alfred Probstner do prevádzky 13 obytných objektov. Do 2. Svetovej vojny sa do ľubovnianskych kúpeľov chodili návštevníci z Budapešti.

Add to the plan Show detail
15 min

Travertine lake

Vyšné Ružbachy
Nature

Travertínové jazierko je najväčším svojho druhu na Slovensku. Má priemer 20 metrov a je hlboké 3 metre. Svojou jedinečnosťou budí záujem všetkých návštevníkov a okoloidúcich. Od roku 1967 je Kráter vo Vyšných Ružbachoch zaradený medzi chránené prírodne útvary Slovenska. Voda v Kráteri je priezračná a má okolo 23 °C. Kúpať sa v ňom je zakázané, no mnohí návštevníci toto pravidlo nedodržiavajú. Kráter dookola zdobí biely travertínový val, ktorí pochádza z usadením vápnika, na ktorý je termálna voda v Kráteri veľmi bohatá. Okolie jazierka je pekne parkovo upravené.

Add to the plan Show detail