30 min

Sabinov

Sabinov
Settlement

Mesto leží v údolí Torysy, na pomedzí pohorí Čergova a Bachurne. V meste je dominantou gotický chrám sv. Jána Krstiteľa. Najcennejší v chráme je hlavný oltár, ktorého originál sa nachádza v národnom múzeu v Budapešti a pochádza z dielne Majstra Pavla z Levoče. Historicko-stavebnú panorámu mesta Sabinov dopĺňajú aj grécko-katolícky, dva evanjelické kostoly a pravoslávny chrám, postavené na okrajoch historického jadra. V meste je taktiež možné obdivovať Piaristické gymnázium, Sabinovskú radnicu a renesančnú zvonicu. Na námestí sú viaceré pôvodne renesančné a barokové meštianske domy.Milovníkom prírody sa núkajú zaujímavé vychádzky do lesoparku Švabľovka, či do okolitých pohorí Čergov a Bachureň s prekrásnymi prírodnými scenériami a zrúcaninami Hanigovského hradu. Mestské kúpalisko patrí medzi najnavštevovanejšie v kraji.

Add to the plan Show detail
30 min

Lipany

Lipany
Settlement

Mesto leží v Šarišskom podolí v strednej časti Spišsko-šarišského medzihoria, medzi pohoriami Bachureň a Čergov, na hornom toku Torysy. Nachádza sa v severnej časti okresu Sabinov. V Lipanoch pôsobí mnoho tanečných klubov, úspešných hudobných kapiel, spevácky zbor Septemthillis. Svoje služby poskytuje obyvateľom Lipian a spádovej oblasti mestská knižnica, ktorá je súčasťou oddelenia kultúry Mestského úradu. Na mestskom pódiu sa uskutočňujú ľudovo-folklórne vystúpenia. Rôzne výstavy a kultúrne podujatia sa konajú v mestskej galéria|galérií. Mesto má: rímskokatolícky kostol svätého Martina z prvej polovice 14. storočia, gréckokatolícky chrám sv. apoštolov Cyrila a Metoda, barokový kostol sv. Márie Magdalény z roku 1760.Starobylá mohutná lipa rastúca pri kostole.

Add to the plan Show detail