30 min

Monastyr Zoslania sv. Ducha

Monastyr 220, Krásny Brod
Nature

Zoslania svätého Ducha v Krásnom Brode patrí medzi jeden z najstarších a najvýznamnejších monastyrov (monastyr – kláštor mníchov východného obradu) a odpustových miest na Slovensku. Jeho začiatky sú však zahalené rúškom tajomstva, legiend a hypotéz (cyrilometodejská tradícia, počiatky kláštora v 14. storočí, zázračné uzdravenie slepého žobráka). Trikrát bol monastyr zničený. Kaplnka Pokrova, v ktorej od nepamäti bola umiestnená čudotvorná ikona presvätej Bohorodičky v barokovom tepanom striebornom obale, bola prebudovaná do terajšej podoby v roku 1759. V krásnobrodskom monastyri bol noviciát pre mladých kandidátov rehole baziliánov, filozofická a teologická škola. V evidencii nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok sú z Krásneho Brodu zapísané ruiny kláštora baziliánov, pôvodná kaplnka kláštora, gréckokatolícky chrám a kaštieľ s parkom.

Add to the plan Show detail