60 min

Levoča

Námestie Majstra Pavla, Levoča
Culture

Mesto na severovýchodnom Slovensku, ležiace v Prešovskom kraji, zapísané na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Okrem kultúrnych pamiatok medzinárodného významu má Levoča i kvalitné a atraktívne prírodné podmienky. Levočskými vrchmi vedie hustá sieť značkovaných turistických a cyklistických trás. Je mestskou pamiatkovou rezerváciou a vďaka množstvu pamiatok a umeleckých skvostov patrí medzi najkrajšie historické mestá na Slovensku. Najvýznamnejšou a jedinečnou pamiatkou je Chrám svätého Jakuba. Mesto má obrovské stredoveké námestie obklopené renesančnými domami, známu renesančnú radnicu, ďalšie dva vzácne kostoly s barokovým interiérom, klasicistické budovy župného domu a evanjelického kostola. Významnou udalosťou je Mariánska púť.

Add to the plan Show detail
30 min

Basilica of St. James

Námestie Majstra Pavla 53, Levoča
Culture

Gotická sakrálna stavba je farským kostolom levočskej rímskokatolíckej farnosti. Zasvätená je apoštolovi sv. Jakubovi staršiemu. Je najväčšou sakrálnou stavbou na Spiši a má druhú najvyššiu vnútornú výšku lode na Slovensku. Svojím cenným interiérovým vybavením (kolekcia gotických krídlových oltárov, vzácny mobiliár, viacero jedinečných umeleckých diel) sa radí medzi najcennejšie historické pamiatky u nás. Dôkazom toho je nielen mimoriadna návštevnosť chrámu ale tiež skutočnosť, že aj vďaka nemu bola Levoča v roku 2009 zapísaná do Zoznamu Svetového dedičstva UNESCO ako súčasť súboru Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia. V roku 2015 pápež František chrám povýšil na baziliku minor.

Add to the plan Show detail
30 min

Spišské Podhradie

Mariánske námestie 562, Spišské Podhradie
Culture

Mesto na Slovensku ležiace v Prešovskom kraji v okrese Levoča. Mesto sa nachádza v Hornádskej kotline, v údolí riečky Margecianka. Významnou stavebnou pamiatkou v meste je románsky kostol s gotickými a neskôr klasicistickými prestavbami a s gotickým krídlovým oltárom z roku 1500 v interiéri. V meste sa nachádza renesančná radnica z roku 1546, renesančné a barokové remeselnícke a meštianske domy, kostol a kláštor milosrdných bratov, prestavaný v barokovom stýle a barokový mariánsky stĺp. Nepochybne zaujímavým miestom, ktoré sa v blízkosti Podhradia oplatí navštíviť, je aj travertínový kopec známy ako Sivá brada.

Add to the plan Show detail
30 min

Diocese of Spiš

Spišské Podhradie
Culture

Niekdajšia samostatná obec na východnom Slovensku v Hornádskej kotline, od roku 1948 súčasť Spišského Podhradia. Slovenským „Vatikánom“ je cirkevné mestečko Spišská Kapitula, z ktorého už oddávna organizovali cirkevný život nielen na Spiši prepošti, biskupi a kanonici. Mestečko je, spolu s ostatnými pamiatkami v okolí Spišského hradu, zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Najvýznamnejšou stavbou Spišskej Kapituly je neskororománska Katedrála sv. Martina. Biskupský palác postavili zároveň s katedrálou ešte ako prepoštský palác. Pri paláci sa v minulosti rozkladal francúzsky park, do ktorého sa vstupovalo cez dodnes stojacu tzv. Hodinovú vežu z roku 1739. Spišská Kapitula je mestskou časťou Spišského Podhradia.

Add to the plan Show detail
15 min

Chapel of the Holy Cross

Spišské Podhradie
Culture

Kaplica św. Krzyża na wzgórzu Sivá brada jest częścią unikalnej kalwarii krajobrazowej, znanej obecnie jako Jeruzalem Spiska, pochodzącej z XVII wieku i będącej prawdopodobnie najstarszą kalwarią na Słowacji (na Słowacji jest ich 113). Ogólną, dawno zapomnianą, symboliczną ramę kalwarii jerozolimskiej w Pažici koło Kapituły Spiskiej odkryto w 2002 roku, a Dokonano tego na podstawie prac Słowackiej Agencji Środowiska w Bańskiej Bystrzycy w ramach realizacji zadania „Krajobrazowy charakter regionów Republiki Słowackiej”.

Add to the plan Show detail
15 min

Sivá brada

Spišské Podhradie
Nature

Jedná sa o travertínovú kopu nachádzajúcu sa neďaleko Spišského Podhradia. Na vrchole vyviera minerálny prameň vytvárajúci malé jazierko, ďalšie minerálne pramene vyvierajú v okolí. V súčasnosti je to národná prírodná rezervácia. Kopa sa nachádza v Hornádskej kotline v nadloží sedimentov centrálnokarpatskej paleogénnej panvy. Ako ostatné travertínové kopy v okolí Spišského Podhradia je aj Sivá Brada dôsledkom existencie križovania zlomov vo východnom pokračovaní vikartovského chrbta a zlomami obmedzujúcimi pohorie Branisko. Pozdĺž zlomov dochádza k výstupu cirkulujúcich podzemných vôd bohatých na CO2 z podložných druhohorných vápencov v hlbších častiach panvy. Travertíny sú holocénneho až recentného veku. Súčasná aktívna kopa vznikla ako parazitická vyvieračka na úpätí staršej kopy pred niekoľkými desiatkami rokov. Nájdete tu aj idylickú barokovú kaplnku Sv. Kríža z roku 1675.

Add to the plan Show detail
30 min

Church of Saint Ladislaus

Námestie slobody 257, Spišský Štvrtok
Culture

Kostol v obci Spišský Štvrtok patrí medzi najstaršie kostoly Spiša. Jeho architektúra je ukážkou postupného prenikania klasickej gotiky do neskorého románskeho slohu. Je to katolícky, minoritský, kláštorný kostol. Hlavný oltár sv. Ladislava je barokový, ambitový so stĺpovou a pilastrovou architektúrou, redukovaný nadstavcom a sochami, obrazom a akantovou ornamentikou. Lavice sú rokokové, na bočniciach s rokajovou ornamentikou z 18. storočia. Z pôvodného zariadenia kostola sa gotický krídlový oltár sv. Kataríny Alexandrijskej z čias okolo roku 1490 nachádza od roku 1806 v katolíckom kostole v Turanoch. Kaplnka je súčasťou farského chrámu Rímskokatolíckej cirkvi v Spišskom Štvrtku a na vyžiadanie je prístupná aj turistom.

Add to the plan Show detail
30 min

Palast von Spissky Hrhov

Gen. Svobodu 36, Spišský Hrhov
Culture

Pozemok, na ktorom je pamiatka postavená, patril pôvodne rodine Görgeyovcov. Bol to jeden z najvýznamnejších spišských kolonizátorských rodov, ktorý sa v obci usídlil už v r. 1278. Súčasťou kaštieľa je aj kaplnka sv. Anny, postavená v jeho severozápadnej časti v rovnakom novobarokovom štýle. Strecha má tvar polgule. Veža má hodiny na štyri strany, ktoré vyrobila viedenská firma, a zvon z roku 1895. Hodiny sú i dnes stále funkčné a bijú veľmi presne. Interiér kaplnky tvorí oltár z bieleho mramoru s obrazom sv. Anny z roku 1889.Od roku 1945 je kaštieľ majetkom štátu, slúžil ako detský domov, neskôr detský výchovný ústav. Dnes je v areáli reedukačné centrum pre mládež.

Add to the plan Show detail