30 min

Spa Smerdžonka

Červený Kláštor 147, Červený Kláštor
Neutral
Settlement

Kúpele sa nachádzajú v nádhernej prírode Pienín. Zdravá minerálna voda vyviera z hlbín zeme už od nepamäti a prvý krát ju začali v liečiteľstve využívať mnísi z neďalekého kláštora, ktorí do kraja prišli už v 14. storočí. Kúpeľníctvo v Červenom Kláštore po 2. svetovej vojne zaniklo a tradícia sa obnovila až v roku 2012. Za pomoci jedinečnej minerálnej vody so zápachom po sírovodíku sa liečia v kúpeľoch všetky neprenosné kožné choroby, avšak voda má blahodarné účinky aj na pohybové a tráviace ústrojenstvo či nervové choroby.

Add to the plan Show detail
60 min

Kežmarok

Hlavné námestie, Kežmarok
Settlement

Okresné mesto ležiace pod Vysokými Tatrami v Prešovskom kraji. Je historickým centrom tradičného regiónu Spiš a ústredným mestom Karpatských Nemcov žijúcich na Slovensku a v niekdajšom Uhorsku. Historické jadro mesta je mestskou pamiatkovou rezerváciou. V meste sa nachádza drevený evanjelický artikulárny Kostol Najsvätejšej Trojice, ktorý je od r. 2008 zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. K najvýznamnejším kežmarským pamiatkam patrí Nový evanjelický kostol či drevený artikulárny kostol. V roku 1991 bola obnovená tradícia výročných trhov a Kežmarok sa v lete stáva dejiskom jedného z najväčších festivalov ľudových remesiel v Európe.

Add to the plan Show detail
15 min

Wooden articular church

Hviezdoslavova 16, Kežmarok
Culture

Tento kostol nesúci aj pomenovanie Kostol Najsvätejšej Trojice patrí medzi najstaršie pamiatky v Kežmarku. Bol postavený na predmestí, za mestskými hradbami. Nie je známe, ako vyzeral prvý artikulárny kostol. Z pôvodného kostola sa zachovali len neskororenesančná krstiteľnica z roku 1690 a kamenné epitafy z roku 1688. Kostol pochádza z čias náboženskej neslobody protestantov, ktorí si smeli stavať kostoly na základe 26. artikulu. Prototypom kostola sa stal zrubový kostol s pôdorysom rovnoramenného gréckeho kríža v Amsterdame na Noorder Kerku. Finančne na stavbu kežmarského kostola, prispeli protestanti z celej severnej Európy, dokonca švédsky a dánsky kráľ nariadili pre tento účel urobiť vo svojej krajine zbierky.

Add to the plan Show detail
15 min

New Evangelical Church

Hviezdoslavova 14, Kežmarok
Culture

V druhej polovici 19. storočia sa kežmarskí evanjelici rozhodli pre stavbu nového, na pohľad reprezentačnejšieho chrámu. Delegácia cirkvi navštívila r. 1870 hlavného krajinského architekta Teofila Hansena, ktorý jej daroval svoje vlastné projekty, pôvodne určené pre Orient. Projekt zaujal svojou výnimočnosťou – nemal mať jednotný stavebný štýl, ale stavba mala obsahovať v rámci tzv. eklektického slohu prvky byzantské, románske, renesančné, maurské, ba aj rôzne orientálne. Vo všetkom vládla presná symetria. Ku kostolu bolo r. 1909 pristavené mauzóleum Imricha Thököly. Kostol predstavuje miesto posledného odpočinku Imricha Thököly-ho (1657 – 1705), sedmohradské knieža a nekorunovaný kráľ Horného Uhorska, ktorzohral významnú úlohu v dejinách Kežmarku, Uhorska i Sedmohradska.

Add to the plan Show detail
45 min

Kežmarok Castle

Hradné námestie 42, Kežmarok
Culture

Patrí k typu tzv. mestských hradov – bol postavený priamo na území mesta Kežmarku preto, aby ho bránil pred prípadnými nepriateľmi. Napokon však jeho majitelia bojovali proti Kežmarku, ktorý sa nechcel vzdať práv slobodného kráľovského mesta a byť obyčajným poddanským mestečkom. Postavenie hradu sa spája s menom rodiny Zápoľských – prvá písomná správa o hrade je z r. 1463. Pôvodnú gotickú pevnosť prestavala rodina Thököly na prepychové renesančné sídlo. Po prechode do vlastníctva mesta bol hrad využívaný na rôzne podradné účely, ako napr. sýpky obilia, kasárne, dielne a niekoľkokrát aj vyhorel. Až v 2. pol. 19. storočia sa objavili snahy o využitie hradu pre muzeálne účely, ale múzeum sa po čiastočnej oprave hlavnej veže otvorilo až r. 1931.

Add to the plan Show detail
30 min

Museum of Housing Culture

Hlavné námestie 55, Kežmarok
Culture

V meštianskom dome na hlavnom námestí je prístupná expozícia meštianskej bytovej kultúry na Spiši. Táto ojedinelá expozícia na území Slovenska predstavuje umelecko – remeselné exponáty od 17. storočia, ale jej základ tvoria súčasti meštianskeho bytového interiéru 19. storočia. Expozícia Meštianskej bytovej kultúry na Spiši vznikla v roku 1994 po dokončení rekonštrukcie objektu meštianskeho domu na hlavnom námestí. Vystavené sú zbierkové predmety dokumentujúce kultúru bývania movitejších meštianskych prípadne šľachtických vrstiev od polovice 17. storočia po koniec 19. storočia. Zámerom inštalácie bolo evokovať dobové interiéry a vytvoriť tak reprezentatívny prierez vo všetkých oblastiach bývania (kuchynská a jedálenská časť, salóny, spálňa).

Add to the plan Show detail
30 min

Spišská Belá

Petzvalova 272, Spišská Belá
Settlement

Toto mesto je známe tým, že má jedinú sprístupnenú jaskyňu vo Vysokých Tatrách, Beliansku jaskyňu. Mesto leží v severnej časti Popradskej kotliny, na sútoku Popradu a Belianskeho potoka. Jeho chotár ohraničujú na severozápade Belianske Tatry, na východe Levočské vrchy. Roku 1778 tu vznikla konzerváreň a liehovar a roku 1895 bola vybudovaná železnica z Popradu. Románsko-gotický kostol sv. Antona pustovn na sútoku Popradu a Belianskeho potokaíka bol neskôr prestavaný a roku 1720 zbarokizovaný. Na námestí možno vidieť neskororenesančné a barokové meštianske domy zo17.-18.storočia. Pôsobil tu lekár Michal Greisiger, priekopnícky bádateľ. Jeho múzeum je symbolicky s Mestskou knižnicou v tej istej budove.

Add to the plan Show detail
30 min

Spišská Stará Ves

Spišská Stará Ves
Settlement

Mesto na severe Spiša, je centrom oblasti nazývanej Zamagurie. Mesto leží medzi Spišskou Magurou a hraničnou riekou Dunajec. Po západnej strane sa vinie hranica s Poľskom. Na východnej strane je národný park Pieniny. V centre mesta je Mestské kultúrne stredisko, kde sa konajú kultúrne podujatia. V centre mestečka stojí gotický rímskokatolícky Kostol Nanebovzatia Panny Márie s presbytériom ,hlavným oltárom a tri prícestné kaplnky . Zaujímavou atrakciou je splav Dunajca na tradičných goralských drevených pltiach. Začiatok vyhliadkovej plavby je v Spišskej Starej Vsi po výstupište v Lesnici v dĺžke 14 km. Splav je dopĺňaný výkladom o histórii kraja a jednotlivých útvarov v prielome Dunajca, a tiež goralskou muzikou. Sezóna sa začína v máji a končí v októbri.

Add to the plan Show detail
30 min

Lendak

Kostolná 14, Lendak
Settlement

Obec leží pod Vysokými Tatrami v severozápadnej časti Popradskej kotliny - časť Lomnická pahorkatina. Dodnes sa tu zachoval ľudový kroj, zvyky a nárečie. Z hľadiska etnografie patrí do etnografickej skupiny Goralov. Medzi historické pamiatky obce patrí gotický Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša, jeho vzácny neskorogotický oltár z 15. storočia, kríž z 13. storočia a rôzne iné pamiatky. Farský kostol sv. Mikuláša je postavený na staršom základe kostola z 13. storočia, neskoršie upravovaný. Obec má taktiež veľa kaplniek a sôch, napr. Kaplnka Ružencovej Panny Márie z roku 1889 a Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1925. Ľudový odev sa tu nosí dodnes.

Add to the plan Show detail
60 min

Beliansky pond

Spišská Belá
Nature

Prímestská oddychová zóna mesta Spišská Belá s nádherným výhľadom na masív Vysokých a čiastočne i Belianskych Tatier sa nachádza necelý 1 km za mestom Spišská Belá v smere na Tatranskú Kotlinu / Ždiar. Je to miesto, kde začína novovybudovaná cyklotrasa do Tatranskej Kotliny. Je to miesto pre každého turistu, nielen rybára, ktorý tu má k dispozícii lovný kaprový rybník možnosťou si zakúpiť rybársky lístok. Je to miesto pre príjemný relax s možnosťou občerstviť sa v rybárskom dome. Popri prístupovej ceste k rybárskemu domu sa nachádzajú informačné panely s mapami mesta i regiónu ako aj s ďalšími turistickými zaujímavými informáciami. Pred vstupom k rybníku sa nachádzajú 2 parkoviská – jedno s asfaltovým povrchom, druhé so štrkovým povrchom, spolu pre cca 80 áut. V tejto lokalite sa uskutočňujú aj mnohé kultúrne a športové podujatia – Beliansky majáles, hudobný festival Beltownfest, rybárske preteky – Beliansky kapor a ďalšie.

Add to the plan Show detail