90 min

Humenský sokol

Humennský sokol
Nature

Národná prírodná rezervácia sa nachádza v Humenských vrchoch, v katastroch obcí Humenné, Ptičie, Chlmec a Jasenov. Rezervácia bola vyhlásená v roku 1980. Spoločenstvá drieňových dúbrav, zvlášť typy s dubom plstnatým a kamienkou modropurpurovou, patria k najteplomilnejším suchoznášajúcim na východnom Slovensku. Pod hlavným hrebeňom prechádza drieňová dúbrava do skalnej lesostepi. Súčasťou územia sú aj vápenaté pieskovcové zlepence a jaskyne. Územie, ktorým chodník prechádza patrí do súvislej európskej sústavy chránených území. V roku 1993 vznikol náučný chodník s prírodovedným a ochranárskym zameraním. Trasu tvorí uzatvorený okruh o celkovej dĺžke 3,5 km. Náučný chodník vedie na vyhliadku Červená skala, ktorá sa nachádza v nadmorskej výške 447 m. Celková prehliadka chodníka trvá približne 3 hodiny.

Add to the plan Show detail
60 min

Humenné

Kukorelliho 1500, Humenné
Settlement

Okresné mesto na severovýchode Slovenska. Je to druhé najväčšie mesto historického Zemplína a zároveň hospodárske a kultúrno-spoločenské centrum Horného Zemplína. Nachádza sa na sútoku riek Laborec a Cirocha v nadmorskej výške 157 m n. m. Obklopuje ho zo severu južný okraj Nízkych Beskýd, z juhu Vihorlatské vrchy s 1 075,5 m vysokou nečinnou sopkou Vihorlat. Humenné sa rozkladá v doline obklopenej z každej strany lesmi. Kraj okolo Humenného ponúka množstvo možnosti na turistiku letnú aj zimnú, cykloturistiku ako aj kratšie, ale aj dlhšie prechádzky po okolí. Katastrálne územie mesta Humenné patrí do provincie Východné Karpaty, subprovincie vonkajších Východných Karpát, oblasti Nízkych Beskýd.

Add to the plan Show detail
90 min

Renaissance castle

Námestie slobody 1, Humenné
Culture

Prvá zmienka o kaštieli ako o kúrií je z roku 1449. Je však pravdepodobné, že už na prelome 13. a 14. storočia stál na tomto mieste „hrad“ – sídlo mocných zemepánov – Drugethovcov, ktorí vlastnili Humenné a okolie i neďaleké hrady. O jeho vzhľade a rozlohe však nič bližšieho nevieme. Dnes je sídlom Vihorlatského múzea a jeho návštevníci si môžu prezrieť v jeho priestoroch umelecko-historickú expozíciu dobových interiérov, ktorá predstavuje bývanie šľachty od renesancie po začiatok 20. storočia, prírodovednú expozíciu, príležitostné výstavy usporiadané v priestoroch galérie, či stálu výstavu, ako jedinú na Slovensku venovanú dejinám Rómov na Slovensku a pre návštevníkom koncertov vážnej hudby je k dispozícii koncertná sieň.

Add to the plan Show detail
0 min

Vihorlat Museum

Námestie slobody 1, Humenné
Culture

Vzniklo v roku 1960, pričom od roku 1969 sídli v budove renesančného kaštieľa zo 17.-teho storočia. Je to regionálne múzeum vlastivedného charakteru. Kaštieľ vznikol na prelome 16. a 17. storočia a spája sa s osudom rodiny Drugethovcov, ktorí vytvorili v tejto lokalite sídlo veľkého feudálneho panstva. Monumentálny štvorkrídlový kaštieľ s nárožnými vežami vybudovali v renesancii prestavbou starého vodného hradu. Vzhľad objektu výrazne ovplyvnila baroková prestavba a neskorobarokové úpravy sa prejavili najmä v interiéroch. V 19. storočí vybudovali okolo kaštieľa park. Po požiari v roku 1946 areál postupne obnovili a v súčasnosti sú v kaštieli historické a vlastivedné zbierky múzea. V parku je umiestnená expozícia ľudovej architektúry.

Add to the plan Show detail
60 min

Exposition of folk architecture and housing - open

Šmidkeho 67, Humenné
Culture

Expozícia ľudovej architektúry je umiestnená asi 200 metrov od budovy renesančného kaštieľa, v ktorom sídli od roku 1960 Vihorlatské múzeum. Skanzen bol postavený na ploche, kde sa rozkladali pôvodne grófske skleníky. Na pomerne malej ploche reprezentuje ľudovú drevenú architektúru humenského okresu a horného Zemplína. Časť expozície bola vybudovaná v sedemdesiatych rokoch a verejnosti sprístupnená v roku 1984. Momentálne ju tvorí sedemnásť objektov, väčšinou typických pre ľudovú architektúru, iba jedna stavba je sakrálna. Hlavným stavebným materiálom v tejto oblasti bolo v minulosti drevo, hlina a slama.

Add to the plan Show detail
60 min

Jasenov Castle

Jasenov
Nature

Jasenov je potočná radová dedina s dominantou v podobe hradu a centrom pri kostole. Murovaná zástavba domov pochádza z druhej polovice 20. storočia. Podľa zachovaných písomných prameňov patrí Jasenov k najstarším obciam okresu Humenné. Dejiny obce sa datujú už od roku 1317, keď sa vyvinula z podhradia hradu Jasenov, ktorý pravdepodobne postavili Pethéniovci. Existencia hradu sa stala známejšou, keď sa jeho vlastníkmi stali Drugethovci. Patril im do 17. storočia. Na hrade sa razili falošné mince. Pôvodný malý hrad so štvorcovou vežou rozšírili vonkajším renesančným opevnením hradného areálu s delovými baštami a systémom ochranných chodieb. V roku 1644 ho obsadili a spustošili vojská Juraja Rákociho.

Add to the plan Show detail
60 min

Brekov Castle

Brekov
Nature

Tento hrad predstavuje národnú kultúrnu pamiatku, na ktoré sa vďaka obnove a nadšencom opäť vrátil život. Zážitok z návštevy hradu umocňuje nádherný ďaleký kruhový výhľad na okolitú prírodu. Pri potulkách na hrade a v okolí vraj návštevníci môžu stretnúť aj tajomného čierneho koňa. Stredoveký hrad Brekov postavili v 13. storočí na uhorsko-poľskej ceste. Bol vybudovaný ako strážny hrad spolu s blízkymi hradmi Jasenov, Vinné a Čičva. O dve storočia neskôr zosilnili jeho opevnenia, aby mohol v roku 1466 odolávať bojom medzi vojskami kráľa Mateja Korvína a poľského panovníka Kazimíra IV.

Add to the plan Show detail
30 min

Roman Catholic Church of All Saints

Brestovská 2, Humenné
Culture

Jest to narodowy zabytek kultury sakralnej, położony w centrum Humenné. Pierwotnie był połączony z budynkiem klasztoru franciszanów i poświęcony Maryi Pannie, a dziś to parafialny kościół rzymskokatolicki. Ozdobą tej świątyni są witraże, autorstwa pochodzącego z Humenné malarza akademickiego  Mikuláša Klimčáka. Znajdują się tu także szczątki św. Bonifacego, które dostał Zygmunt II Drugeth z Humenné jako dar od papieża w 1677 roku. Obecny kościół to duży, jednonawowy budynek, z wielobocznie zakończoną kapliczką, nawiązujący charakterem do stylu gotyckiego.

Add to the plan Show detail
15 min

Statue of the good soldier Švejk

Staničná 4, Humenné
Culture

Socha z liateho kameňa dobrého vojaka Švejka sa od 6. októbra 2000 nachádza na železničnej stanici v Humennom. Švejk donedávna nemal na celom svete žiadnu sochu, ktorá by jeho slávne vojenské ťaženie pripomínala. Socha dobrého vojaka Švejka tam stojí s dobromyseľným úsmevom a neodmysliteľnou fajkou pri studni, z ktorej románová postava spisovateľa Jaroslava Haška pri návšteve Humenného pila „znamenitú železitú vodu“. Ide o úsmevné pripomenutie smutných rokov prvej svetovej vojny. Autorom sochy je humenský sochár Jaroslav Drotár. Turistická cesta „Po stopách dobrého vojaka Švejka“ vedie z Humenného po železničnej trase cez Radvaň nad Laborcom do poľského mesta Sanok, kde sa nachádza viacero pamiatok na počesť dobrého vojaka Švejka.

Add to the plan Show detail
30 min

Calvary

Mierová, Humenné
Culture

Kalvária v Humennom je národnou kultúrnou pamiatkou. Postavená bola koncom 19. storočia na prázdnych svahoch v severnej časti nad mestom. Architektonický súbor Kalvárie pochádza z roku 1891. Krížová cesta, tvorená 14 kaplnkami, je lemovaná stromovou alejou z čias výstavby. V murovaných kaplnkách sú umiestnené kovové reliéfy s výjavmi krížovej cesty. Dominantou Kalvárie je Kostol Panny Márie Sedembolestnej, postavený v klasicistickom slohu. Je jednoloďový, s presbytériom a predstavanou vežou. Fasády má clenené lizéniami. Pred kostolom stoja tri kríže – ústredný kamenný s liatinovým korpusom Ukrižovaného a po stranách dva drevené kríže s plechovými figúrami lotrov.

Add to the plan Show detail