90 min

Bardejov Spa

Bardejovské kúpele
Culture
Nature
Neutral

Bardejovské Kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku. Sú časť mesta Bardejov, ležia asi 5 km od mesta. V blízkosti je masív Magury, ktorý chráni mesto pred vetrami a poveternostnými zmenami. Majú dlhú tradíciu, prvá zmienka o kúpeľoch pochádza z roku 1247 z čias uhorského kráľa Bélu IV. V 15. storočí sa začali používať k pravidelnej kúpeľnej liečbe. V areáli sú okrem kúpeľných domov, hotelov aj dve kúpaliská a dve expozície Šarišského múzea v Bardejove – národopisná a skanzen – múzeum ľudovej architektúry. Geografická poloha, mikroklíma, minerálne vody, prírodné prostredie v malebnom údolí obklopenom lesmi, sú veľmi vhodné pre liečbu dýchacích ciest, obehového ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva či stavov pri fyzickej a psychickej vyčerpanosti.

Add to the plan Show detail
90 min

Bardejov

Radničné námestie, Bardejov
Settlement

Historické a kultúrne mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO. Mesto píše už vyše 771- ročnú históriu. Je to významné mesto, ktorého cennou devízou sú pamiatky vytvorené v období stredoveku. Je známe krásnou okolitou prírodou a pomerne nenarušeným životným prostredím. Je okresným sídlom a prirodzeným kultúrno - spoločenským i hospodárskym centrom regiónu horného Šariša, vďaka geografickej polohe si zachováva významné postavenie nielen v oblasti východného Slovenska, ale aj prihraničných regiónov susedného Poľska. Je prirodzeným strediskom cestovného ruchu v Prešovskom kraji a významnou destináciou v rámci Slovenska vďaka Bardejovským Kúpeľom.

Add to the plan Show detail
60 min

Museum of Folk Architecture

Bardejovské kúpele
Culture

Najstarší skanzen na Slovensku. V lone krásnej prírody, v tesnej blízkosti známych Bardejovských Kúpeľov, neďaleko Bardejova zapísaného v UNESCO, nájdete oázu pokoja, histórie a návratu do čias tradičnej dediny z 19. a prvej polovice 20. storočia. Prvú slovenskú expozíciu múzea v prírode otvorili pre verejnosť v roku 1965 práve v Bardejovských Kúpeľoch. V súčasnosti ju tvorí takmer 30 objektov tradičnej ľudovej architektúry z oblasti horného Šariša a zo severovýchodného Zemplína. Dominantou skanzenu sú dva drevené chrámy prenesené z dediny Zboj a z blízkej obce Mikulášová, ktoré sú skvelou ukážkou sakrálnej architektúry. V skanzene nájdete aj obytné zrubové domy či objekty s technickým zariadením: kováčsku vyhňu, sýpky, sušiareň ovocia i studňu a stodoly.

Add to the plan Show detail
60 min

Open-air museum in Bardejovské kúpele

Bardejovské kúpele
Culture

Najstarší skanzen na Slovensku. V lone krásnej prírody, v tesnej blízkosti známych Bardejovských Kúpeľov, neďaleko Bardejova zapísaného v UNESCO, nájdete oázu pokoja, histórie a návratu do čias tradičnej dediny z 19. a prvej polovice 20. storočia. Prvú slovenskú expozíciu múzea v prírode otvorili pre verejnosť v roku 1965 práve v Bardejovských Kúpeľoch. V súčasnosti ju tvorí takmer 30 objektov tradičnej ľudovej architektúry z oblasti horného Šariša a zo severovýchodného Zemplína. Dominantou skanzenu sú dva drevené chrámy prenesené z dediny Zboj a z blízkej obce Mikulášová, ktoré sú skvelou ukážkou sakrálnej architektúry. V skanzene nájdete aj obytné zrubové domy či objekty s technickým zariadením: kováčsku vyhňu, sýpky, sušiareň ovocia i studňu a stodoly.

Add to the plan Show detail
30 min

Church of Saint-Francis of Assisi

Hervartov
Culture

Kostol je centrom samostatnej farnosti v južnej časti mesta, vysvätený bol roku 1997. Tri zvony vo veži kostola sú zasvätené sv. Františkovi, Panne Márii a sv. košickým mučeníkom. Posvätil ich pápež Ján Pavol II. v Košiciach – Barci. V interiéri kostola je umiestnená socha sv. Františka a vzácne barokové súsošie sv. Jána Nepomuckého a Panny Márie s Ježiškom. Barokové súsošie sv. Jána Nepomuckého a Panny Márie s Ježiškom – súsošie sa nachádza v rímskokatolíckom kostole sv. Františka z Assisi. Predstavuje typickú barokovú exteriérovú plastiku vysokej umeleckej hodnoty. Postavy sa vznášajú na iluzívnych rotujúcich oblakoch. Plastika bola zaradená do štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok v roku 1986.

Add to the plan Show detail
0 min

Wooden Church of St. Archangel Michael

Frička
Culture

Drevený filiálny chrám vo Fričke bol postavený na miernej vyvýšenine uprostred dediny v roku 1829. Je zasvätený sv. archanjelovi Michalovi. Chrám je postavený na kamennom základeV chráme je z dreva vyhotovený ikonostas, oddeľujúci priestor svätyne a chrámovej lode. Pochádza z 18. a 19. storočia. Prvý - hlavný rad je zložený z týchto ikon: sv. biskup Mikuláš, Bohorodička Hodigitria, Kristus Učiteľ, patrocinálna ikona sv. archanjela Michala. V rámci ikonostasu sa vynímajú bohato vyrezávané cárske dvere so šiestimi medailónmi, zobrazujúcimi štyroch evanjelistov a výjavy zo Zvestovania. Maľba stropu svätyne pochádza z 20. stor.

Add to the plan Show detail
30 min

Wooden church of the Nativity of the Blessed Virgi

Hutka
Culture

Prvý gréckokatolícky chrám bol v obci Hutka postavený v poslednej tretine 18. stor. Zasvätený bol sv. Kozmovi a Damiánovi. Následne bol však zničený požiarom v roku 1915. Druhý, tiež pôvodne gréckokatolícky drevený chrám bol postavený v roku 1923. Zasvätený bol Narodeniu Presvätej Bohorodičky. Pri výstavbe nového chrámu sa podpísal nedostatok finančných prostriedkov a zhon. Zo stavebného hľadiska ide o jednodielny, trojpriestorový chrám s troma vežami a krížmi. Chrám je zrubovej konštrukcie, veža stĺpovej konštrukcie. Vchod je zo západnej časti. Celé telo chrámu je obložené doskami. V roku 2000 bol chrám prevedený na Pravoslávnu cirkev.

Add to the plan Show detail
30 min

Church of the Nativity of the Blessed Virgin

Jedlinka
Culture

Trojpriestorová drevená cerkev lemkovského typu z roku 1770 je postavená na mieste staršieho chrámu z konca 17. storočia. Počas vojenských operácií v druhej svetovej vojny v novembri 1944 bola poškodená a o rok znovu rekonštruovaná obyvateľmi obce. Dnešná podoba sakrálneho objektu vznikla tak, že k pôvodnej lodi a presbytériu sa neskôr dobudovala hranolová veža. Vo vstupnej časti cerkvi v podveží (babinci), sa nachádzajú historické artefakty ako napríklad: niekoľko vzácnych kníh s dobovými zápismi v azbuke, pláštenica – obraz Krista v hrobe na plátne určený na procesiu (bola objavená pri rekonštrukcii oltára) a taktiež práca miestnych majstrov, ručne kované klince. Ikonostas bol reštaurovaný v 70. rokoch 20. storočia. Dnes sú postupne renovované ikony v chrámovej lodi.

Add to the plan Show detail
30 min

Temple of the Encounter of the Lord with Simeon

Kožany
Culture

Gréckokatolícky drevený chrám v obci Kožany bol postavený v roku 1760. Je zasvätený sviatku Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Tento chrám bol však pôvodne venovaný sviatku Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Stretnutie Pána pripomína stretnutie Božieho dieťaťa a Božej matky so spravodlivým starcom Simeonom a prorokyňou Annou v Jeruzalemskom chráme. Tento chrám je jednou z najstarších zachovaných pamiatok na území východného Slovenska. Hlavne kvôli vzácnej výzdobe interiéru a zaujímavému ikonostasu patri medzi hodnotné sakrálne objekty. Chrám je postavený na kamennom základe. Ikony, ktoré sa nachádzajú vo svätyni a v chrámovej lodi, pochádzajú z 18 storočia a umocňujú krasu tohto dreveného chrámu.

Add to the plan Show detail
30 min

Wooden temple of Saints Cosmos and Damian

Lukov
Culture

Prvý gréckokatolícky chrám bol v obci postavený okolo polovice 18. stor. a zasvätený bol sv. Kozmovi a Damiánovi. Zachoval sa až do začiatku 20. storočia, kedy bol pravdepodobne zničený počas 1. svetovej vojny. Druhý chrám vznikol na pôvodnom mieste, rovnakého zasvätenia v roku 1924. Stavba chrámu je zrubovej konštrukcie, veža stĺpovej konštrukcie. Postavená je na nízkom kamennom základe. Chrám je trojdielny, trojpriestorový, trojvežový s troma kovovými krížmi. Pôvodne bol vo veži jeden zvon z roku 1909, dnes sú vo veži zavesené štyri zvony. Vchod je zo západnej strany cez predsieň. Chýba v ňom chór. Čo sa týka pôdorysu, najširšia je chrámová loď. Zaujímavosťou tohto chrámu sú vysoké okná vo svätyni a chrámovej lodi.

Add to the plan Show detail